euro-bank-1-1462883

Zwrot podatku z Norwegii możliwy na kilka sposobów. Podpowiadamy, który jest najkorzystniejszy

Będąc zatrudnionym w krainie fiordów i opłacając składki na norweski podatek dochodowy Polacy podlegają obowiązkowi rozliczenia się z tamtejszym fiskusem. Dzięki umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania złożenie zeznania podatkowego może okazać się bardzo korzystne za sprawą nadpłaty, jaką jest zwrot podatku z Norwegii. Jak najwygodniej odebrać zwrot z norweskiego fiskusa?

Konto bankowe

Podatnik, któremu przysługuje zwrot podatku z Norwegii może go odebrać na kilka sposobów. Pieniądze z tego tytułu mogą zostać przekazane bezpośrednio na podane konto bankowe, co jest dość popularną formą rozliczenia z urzędem. Co jednak w sytuacji zmiany rachunku lub chęci przekazania środków na inne konto niż to, które zostało wykazane podczas ostatniego rozliczenia? W takiej sytuacji podatnik powinien jak najszybciej skontaktować się z poborcą podatkowym (z norw. Skatteoppkrever) właściwym dla swojej gminy (z norw. kommune) lub też dokonać zmiany w systemie Altinn. Możemy również pilnie przesłać pisemną prośbę do urzędu o zmianę numeru rachunku bankowego. W praktyce, urząd poborcy podatkowego może najczęściej zmienić numer rachunku aż do tygodnia przed datą ogłoszenia wyników związanych z zeznaniem podatkowym.

Jeśli dany rachunek bankowy już jest nieaktywny, a podatnik nie wybrał alternatywnego konta do wypłaty zwrotu podatku, pieniądze wrócą do urzędu. W tej sytuacji zostaną one przesłane do podatnika na ponownie zarejestrowane w systemie konto lub przesłane w formie czeku.

Czek

Jeśli norweski urząd podatkowy nie posiada informacji na temat żadnego konta bankowego podatnika, wówczas zwrot podatku z Norwegii zostanie przesłany w formie czeku na jego adres korespondencyjny. W większości banków oraz na poczcie na terenie Norwegii będzie można go zrealizować bez problemu. Niestety poza granicami kraju będzie to niemożliwe.