time-is-money-1497598

Podwyżka płacy minimalnej w Niemczech – dobre zmiany na 2017 rok

Dla Polaków zatrudnionych w Niemczech rok 2017 wiąże się w wielu przypadkach z podwyżką dotychczasowej pensji. Wzrost płacy minimalnej u naszych zachodnich sąsiadów nie jest duży, jednak system, w którym ona obowiązuje zaczyna się sprawdzać.

Od 1 stycznia 2017 roku na terenie Niemiec obowiązuje nowa płaca minimalna wynosząca 8,84 euro za godzinę. Przyczynił się do niej gabinet Angeli Merkel złożony z przedstawicieli pracowników i pracodawców.

Nie jest to duża podwyżka, gdyż w porównaniu z ubiegłym rokiem, pracujący na minimalnej stawce dostaną zaledwie o 34 eurocenty więcej za godzinę niż w 2016 roku. To w przeliczeniu na miesięczne wynagrodzenie minimalne w Niemczech, gdzie podobnie jak w Polsce obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy, oznacza wzrost pensji z 1477 do 1536 euro. Verdi, Frank Bsirske, szef związku zawodowego pracowników sektora publicznego w Niemczech uważa, że podwyżka jest niewystarczająca. Związkowcy domagali się podwyższenia płacy minimalnej do 9 euro za godzinę, jednak decyzją ekspertów pozostano przy 34 eurocentach.

Płaca minimalna w Niemczech obowiązuje od stycznia 2015 roku. Już w kampanii przed wyborami do parlamentu w 2013 roku, socjaldemokraci zapowiadali wprowadzenie płacy minimalnej pomimo sprzeciwu chadeków. Aktualnie obowiązuje ona przede wszystkim w zachodnich landach, a zasadność jej podniesienia mają oceniać niezależni eksperci co dwa lata. System płacy minimalnej nie obejmuje jeszcze niektórych grup zawodowych, np. z branży rolnej czy mięsnej, dostawców gazet czy zatrudnionych w przemyśle tekstylnym we wschodnich Niemczech, jednak do 2018 roku płaca minimalna ma obowiązywać w całym kraju.

Także Polacy zatrudnieni na umowę o pracę na Zachodzie mogą więc liczyć się z możliwością podwyżki swojego wynagrodzenia. Z początkiem nowego roku przypominamy również o tym, że warto pomyśleć już o rozliczeniu z tamtejszą skarbówką, aby mieć szansę uzyskać zwrot podatku z Niemiec. O zwrot podatku z Niemiec można wnioskować nawet do 4 lat wstecz od momentu zakończenia pracy u naszych zachodnich sąsiadów.