land-of-thousand-lakes-1387877

O podatkach w Finlandii

Podejmując się zatrudnienia w Finlandii jedno jest pewne: obowiązek podatkowy nas nie uniknie. Dobrze jest jednak wiedzieć o tym, do czego jesteśmy zobowiązani jako podatnicy mieszkający i pracujący w Finlandii, a także czy możemy liczyć na zwolnienia lub zwroty wynikające z pobierania wynagrodzenia właśnie w tym kraju.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Finlandii to valtion tulovero – state tax on earned income. Fińska skarbówka liczy go od uzyskiwanych w tym kraju dochodów czy też wynagrodzeń, ale i wszelkich celowych wypłat, dodatków do wynagrodzenia, uzyskanych prowizji (np. przy samozatrudnieniu), jak również wartości czynszu od wynajmowanych

lokali mieszkalnych, zasiłków wypłacanych bezrobotnym czy innych dodatków, np. na pokrycie kosztów zamieszkania czy dojazdów do pracy.

Oprócz szeregu dochodów, jakie można uzyskać w związku z przebywaniem w Finlandii, a od których trzeba będzie zapłacić podatek, są jeszcze pozytywne informacje, związane z odliczeniami podatkowymi. Na ich podstawie możliwe jest m.in. wnioskowanie o zwrot podatku z Finlandii, dlatego dobrze o nich wiedzieć, aby je w porę udokumentować. Najczęściej bowiem w sytuacji rozliczenia podatkowego z fińską skarbówką brakuje nam wielu dokumentów związanych z życiem i pracą w Finlandii, bo nie wiedzieliśmy, że mogą one nam być do czegokolwiek potrzebne. W związku z tym wiedza o nich jest niezbędna do tego, czy polski podatnik rozliczając się uzyska zwrot podatku z Finlandii czy też będzie musiał dopłacić do fiskusa.

Odliczenia od podatku związane z zatrudnieniem to m.in.:

- odliczenia związane z kosztami dojazdu do pracy przy udziale własnym (do określonej kwoty) lub z użyciem środka transportu publicznego,

- odliczenia z tytułu wydatków na sprzęt oraz wydawnictwa niezbędne do wykonywania zawodu,

- składki na obowiązkowe ubezpieczenie od bezrobocia,

- składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne

- odsetki od pożyczek przeznaczonych na zakup stałego mieszkania lub nieruchomości wykorzystywanych do celów uzyskania dochodu,

- odliczenia związane z tytułu opieki nad dzieckiem, niepełnosprawności i inne, objęte przepisami pracy.

Warto pamiętać, że zgodnie z umową zawartą między Polską i Finlandią w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, nasi rodacy, którzy przebywają w Finlandii przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Po tym okresie, fiński urząd podatkowy uzna nas za osoby przebywające stale w Finlandii i wezwie do obowiązkowego rozliczenia podatkowego.