finnish-flag-1172680

Finlandia – kraj, w którym Polacy szukają ciszy, spokoju i bogactwa

Mimo, że Finlandia uchodzi za kraj bardziej publiczny niż prywatny, a wiele decyzji za jej mieszkańców podejmuje państwo, a nie indywidualni Finowie, to standard życia w tym kraju uchodzi za jeden z najwyższych na świecie. Być może dlatego coraz więcej Polaków wybiera Finlandię na kierunek swojej migracyjnej przygody…

Budżet fiński bardzo aktywnie czerpie z dochodów obywatela, w postaci niezliczonych podatków i innych danin skarbowych, a jednocześnie całkiem hojnie obdarowuje – oferując szereg zasiłków i dodatków. Te ostatnie mają przede wszystkim wpływać na utrzymanie rozwoju gospodarczego, zmniejszać stopę bezrobocia oraz ułatwiać wychowywanie dzieci. Dodatkowo, Polacy pracujący w tym kraju często poza wynagrodzeniem mają możliwość uzyskania nadpłaty, jaką jest zwrot podatku z Finlandii, co stawia to państwo w bardzo korzystnym świetle, jeśli chodzi o ekonomiczne warunki życia.

Z punktu widzenia ekonomicznego i społecznego Finlandia przedstawia się bardzo atrakcyjnie. Standard życia w tym kraju należy do najwyższych na świecie. Jak więc można stać się częścią krainy św. Mikołaja?

Zameldowanie w Finlandii – czy jest konieczne?

Przez pierwsze trzy miesiące jako obywatel Unii Europejskiej możesz przebywać w Finlandii, o ile masz przy sobie dowód osobisty. Legalizacja pobytu w tym kraju jest wymagana dopiero po 90 dniach – masz więc trzy miesiące na znalezienie pracy, otworzenie działalności gospodarczej czy też rozpoczęcie studiów, aby legalnie zarejestrować swój pobyt w tym kraju. Dzięki tej czynności zostanie ci nadany personalny numer identyfikacyjny (odpowiednik polskiego numeru pesel), poprzez który załatwisz wiele urzędowych formalności.

To, co niewątpliwie różni się od zatrudnienia w Polsce to umowa o pracę. W Finlandii standardowo umowa o pracę zawierana jest na czas nieokreślony. Warto przed jej podpisaniem sprawdzić, czy w danym zakładzie nie obowiązuje umowa zbiorowa, której zapisy mogą być korzystniejsze dla pracowników. Umowa o pracę może być zawarta ustnie, jednak pracodawca ma obowiązek przygotowania jej w wersji papierowej przy pierwszej wypłacie. Formalnie, liczba godzin pracy w tygodniu wynosi 40, choć w wielu branżach czas pracy w ciągu dnia wynosi 7,5 godziny (5 dni w tygodniu). Z kolei za każdy przepracowany miesiąc przysługuje pracownikowi 2,5 dnia urlopu wypoczynkowego.

Poza prawami pracowniczymi, jak już zostało wspomniane, osoby zatrudnione w Finlandii mogą liczyć na różnego rodzaju wsparcie socjalne, w zależności od sytuacji w jakiej się znaleźli. Warto prześledzić system dodatków i zasiłków na stronie fińskiej Agencji ds. Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto, dzięki podpisanej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, czas rozliczeń z fińską skarbówką może być dla naszych rodaków bardzo korzystny, ponieważ mogą oni liczyć na zwrot nadpłaconego podatku z Finlandii.

Czy znajdziesz pracę w Finlandii? Obecnie wolne etaty czekają w branży medycznej, porządkowej, transportowej, handlowej, przemysłowej. Można liczyć także na prace sezonowe, głównie przy zbiórce runa leśnego. Umiejętność płynnego posługiwania się językiem angielskim może ułatwić nam znalezienie zatrudnienia także w branży IT.