ulgi podatkowe Norwegia

Norwegia - Zwrot podatku i zasiłku z NorwegiiUlgi podatkowe, Norwegia

Dzięki możliwości uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym ulg obowiązujących w norweskim urzędzie skarbowym, wnioskowany zwrot podatku z Norwegii może być znacznie wyższy, niż sądzisz. Wystarczy, że do rozliczenia podatkowego dołączysz odpowiednie dokumenty, a my zajmiemy się całą resztą tak, aby podnieść kwotę zwrotu, o którą będziemy z Tobą wnioskować. Poniżej przedstawiamy listę możliwych do zastosowania przy rozliczeniu podatkowym ulg wraz z wymaganymi przez norweski urząd dokumentami.

10% zniżka dla obcokrajowców

Polacy, w ciągu pierwszych dwóch lat zatrudnienia w Norwegii w rocznym rozliczeniu podatkowym mogą skorzystać z 10% ulgi od dochodu. Z ulgi tej możesz skorzystać w sytuacji, kiedy Twój norweski pracodawca nie pokrywał Twoich kosztów związanych z pobytem w Norwegii. Nie możesz ubiegać się o ulgę 10% jeżeli otrzymywałeś od pracodawcy świadczenia wolne od podatku tj. wyżywienie, zakwaterowanie. Aby zastosować tą ulgę podatkową nie masz obowiązku przedstawiać urzędowi skarbowemu w Norwegii dodatkowych dokumentów. 10% zniżka nie łączy się także z odliczeniem Status Pendler.

Druga klasa podatkowa (Skatteklasse 2)

Jeżeli miałeś/aś stałe zameldowanie wraz ze współmałżonkiem w Polsce w rozliczanym roku kalendarzowym to możesz starać się wówczas o drugą klasę podatkową. Warunkiem jest jednak sytuacja, w której wysokość dochodów Twojego współmałżonka nie przekraczała, w zależności od roku, którego dotyczy rozliczenie kwoty:

 • w 2011 roku kwoty 39.012 NOK, czyli ok. 20.585 PLN brutto,
 • w 2012 roku kwoty 39.658 NOK, czyli ok. 22.700 PLN brutto,
 • w 2013 roku kwoty 42.102 NOK, czyli ok. 22.635 PLN brutto,
 • w 2014 roku kwoty 43.663 NOK, czyli ok. 21.832 PLN brutto.

Do zastosowania tej korzystnej klasy podatkowej konieczne będą następujące dokumenty:

 • akt ślubu na druku unijnym lub przetłumaczony przysięgle na język norweski albo angielski;
 • zaświadczenie o wysokości zarobków współmałżonka z polskiego urzędu skarbowego lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o byciu osobą bezrobotną w rozliczanym roku podatkowym (kalendarzowym); zaświadczenie musi być przetłumaczone przysięgle na język norweski lub angielski.
 • zaświadczenie o wspólnym miejscu zamieszkania wraz ze współmałżonkiem, które wydawane jest przez urząd ewidencji ludności, przetłumaczone przysięgle na język norweski albo angielski.

Status Pendler dla osób posiadających rodzinę

Jeżeli samodzielnie ponosiłeś/aś koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz dojazdu do pracy w Norwegii przy jednoczesnym posiadaniu rodziny w Polsce masz prawo do tej ulgi. Sprawdź czy Twój pracodawca nie przyznawał Ci żadnych świadczeń dodatkowych do umowy o pracę w Norwegii, a następnie udokumentuj poniesione koszty tak, aby móc skorzystać z jak najwyższej ulgi. Pamiętaj, że główny ośrodek Twoich interesów życiowych musi znajdować się w kraju należącym do UE-EOG i dodatkowo jesteś zobowiązany do udokumentowania od trzech do czterech podróży z noclegami do rodziny w Polsce.

Dokumentacja pozwalająca na skorzystanie ze Status Pendler dla osób posiadających rodziny to:

 • odpis aktu małżeństwa sporządzony na druku unijnym lub tłumaczenie przysięgłe na język norweski lub angielski;
 • w przypadku posiadania dziecka lub dzieci – unijne akty urodzenia;
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z dziećmi i/lub współmałżonkiem przetłumaczone przysięgle na język norweski albo angielski;
 • faktury wraz z potwierdzeniem zapłaty za czynsz, energię elektryczną, ogrzewanie, gaz, wodę, itp.
 • ostatni pasek wypłaty z Norwegii;
 • kserokopie biletów na pociąg, samolot, prom, paliwo, itp.

Warto wiedzieć, iż w przypadku poniesionych kosztów na zakwaterowanie powyżej kwoty 10 000 NOK, musisz dostarczyć wyciągi bankowe. Ponadto, jeżeli kosztami utrzymania dzieliłeś/aś się ze współlokatorem, rozliczając się musisz posiadać rachunki i pokwitowania zapłaty.

Status Pendler dla osób stanu wolnego

Z tego odliczenia od podatku dochodowego w Norwegii mogą skorzystać osoby stanu wolnego lub przebywające w związkach nieformalnych, które nie posiadają samodzielnego mieszkania w Norwegii.

Kto może skorzystać z ulgi Status Pendler dla osób stanu wolnego?

Osoba samotna może odliczyć ulgę w postaci poniesionych kosztów dojazdów do Polski, jeżeli udokumentuje miejsce swojego zamieszkania oraz spełnia poniższe kryteria:

 • nie posiada samodzielnego mieszkania na terenie Norwegii;
 • posiada samodzielne mieszkanie w Polsce chyba, że nie ukończyła 22 lat w rozliczanym roku podatkowym i dojeżdżała z Norwegii do swoich rodziców;
 • dojeżdżała do domu rodzinnego co najmniej co trzeci tydzień chyba, że rzadsze podróże do domu były wynikiem szczególnych sytuacji, jak np. choroba, brak środków finansowych, itp.

Jeżeli nie ukończyłeś/aś jeszcze 22 roku życia, a chcesz wnioskować o ulgę związaną z dojazdami do domu rodzinnego, powinieneś do dokumentów rozliczeniowych dołączyć:

 • skrócony akt urodzenia na druku europejskim;
 • potwierdzenie zameldowania wraz z rodzicami w Polsce, pobrane z Urzędu Miasta/Gminy przetłumaczone przysięgle na język norweski lub angielski;
 • udokumentowanie swoich podróży do Polski co 3 tygodnie.

Jeżeli posiadasz samodzielne mieszkanie w Norwegii możesz skorzystać z ulgi związanej z dojazdami do Polski, spełniając następujące warunki:

 • posiadasz stałe miejsce zamieszkania w Polsce na terenie tego samego miasta lub gminy od co najmniej trzech lat;
 • nie wynajmowałeś/aś swojego mieszkania w kraju ojczystym;
 • posiadasz mieszkanie w Norwegii, które nie jest większe niż połowa Twojego mieszkania w Polsce.

Ulga na odsetki od kredytów hipotecznych

Masz kredyt hipoteczny i przebywasz w Norwegii nie mniej niż 183 dni w ciągu rozliczanego roku lub nie krócej niż 270 dni w ciągu 36 miesięcy? Możesz skorzystać z ulgi w postaci odliczenia odsetek od Twojego kredytu na hipotekę. Musisz jednak dodatkowo posiadać status norweskiego rezydenta (wraz ze stałym numerem personalnym) i spełnić warunek uzyskania 90% swojego dochodu na terenie Norwegii.
Ulga jest możliwa do zastosowania w norweskim rozliczeniu podatkowym, jeżeli przedłożysz następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o Twoich dochodach z rozliczanego roku podatkowego z polskiego urzędu skarbowego, przetłumaczone przysięgle na język angielski lub norweski;
 • zaświadczenie na druku z banku przetłumaczone przysięgle na język angielski lub norweski związane z danymi kredytobiorcy tj.: nazwą banku, w którym udzielony został kredyt, rodzajem kredytu (czyli, że dotyczy on zastawu na nieruchomość), wysokością zaciągniętego kredytu oraz wysokością zapłaconych odsetek.

Ulga rodzicielska

Z tej ulgi podatkowej mogą skorzystać rodzice które wychowują dziecko lub dzieci poniżej 12 roku życia, przy spełnieniu poniższych warunków:

 • dom rodzinny powinien znajdować się w jednym z krajów należących do UE/EOG;
 • przy ograniczonym obowiązku podatkowym, 90% dochodu Twojej rodziny musi podlegać opodatkowaniu w Norwegii.

Aby możliwe było odliczenie wydatków związanych z ulgą rodzicielską, do rozliczenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie ze żłobka, przedszkola lub od niani ze wskazanym okresem opieki oraz kwotą poniesionych z tego tytułu kosztów w ciągu rozliczanego roku podatkowego przetłumaczone przysięgle na język angielski lub norweski;
 • zaświadczenie o dochodach Twoich oraz Twojego współmałżonka z polskiego urzędu skarbowego, przetłumaczone przysięgle na język angielski lub norweski.

Ulga rodzicielska z Norwegii przyznawana jest w kwocie 25 000 NOK dla jednego dziecka, a z każdym kolejnym dzieckiem ulega zwiększeniu o kwotę 15 000 NOK.

Pamiętaj, że nie wszystkie ulgi podatkowe da się ze sobą łączyć, stąd korzystając z naszych usług masz pewność, że zastosujemy ulgi z korzyścią dla Twojego rozliczenia.