Dokumenty - Zwrot podatków z zagranicy

Norwegia - Zwrot podatku i zasiłku z NorwegiiNorwegia, zwrot podatku, Dokumenty

Legalna praca w Norwegii pozwala rozliczyć się tamtejszym urzędem skarbowym i odzyskać należny podatek. W tym celu niezbędne jest skompletowanie dokumentacji, dzięki której możliwe będzie stworzenie wniosku podatkowego, na podstawie którego norwescy urzędnicy podejmą decyzję o wypłacie należnych środków.

Bardzo prosimy, aby nie wyrzucać żadnych dokumentów, otrzymywanych od pracodawcy lub też z urzędów norweskich. Być może będą one potrzebne przy rozliczeniu podatkowym. Przy tworzeniu wniosku do urzędu skarbowego w Norwegii bardzo ważne jest, aby poświadczyć legalność swojego zatrudnienia na terenie tego kraju. Dlatego też poniżej przedstawiamy listę niezbędnych dokumentów.

Część dokumentów potrzebnych we wniosku otrzymasz od nas drogą mailową lub pocztą tradycyjną.

Jeżeli dokumenty zostaną pobrane w formie elektronicznej, należy pamiętać że trzeba będzie je samodzielnie wydrukować i wypełnić w następujący sposób:

 • Umowa – wymagane są 2 egzemplarze, które trzeba czytelnie podpisać, a także wypełnić wszystkie dane osobowe;
 • Formularz zgłoszeniowy – wypełnij dokładnie i złóż swój czytelny podpis na obu stronach;
 • Historia zatrudnienia – uzupełnij dokładnie i czytelnie się podpisz;
 • Pełnomocnictwo – wypełnij w dwóch wersjach językowych i złóż czytelny podpis w wyznaczonym miejscu;
 • Bank account information (Kontoopplysninger) – dokument ten będzie potrzebny tylko wtedy, kiedy zwrot podatku z Norwegii będzie przekazany przelewem na konto bankowe polskie lub norweskie; druk ten trzeba dokładnie wypełnić i czytelnie podpisać;
 • Deklaracja podatkowa – dokument ten należy czytelnie podpisać w miejscu „Underskrift/Signature”. Dokument jest wymagany w sytuacji, nieotrzymania z norweskiego urzędu dokumentu Selvangivelse/Tax Return;

Poza dokumentami jakie otrzymasz od nas, należy także dołączyć te, które otrzymałeś/aś podczas pracy na terenie Norwegii. Są to m.in.:

 • Selvangivelse lub Tax Return – dokument ten otrzymuje się z norweskiego urzędu skarbowego. Dotyczy on wstępnego rozliczenia z norweskim fiskusem. Dokument ten podlega korekcie przy uwzględnieniu w nim ulg podatkowych, jakie można zastosować przy rozliczeniu. Dokument musi zostać dostarczony w wersji oryginalnej wraz z czytelnym podpisem – w sytuacji nieposiadania tzw. kodów PIN lub kodów MinID.
 • Lonns-og trekkoppgave – najważniejszy dokument jaki otrzymujemy od norweskiego pracodawcy. Zawiera on informacje o dochodzie, zapłaconym podatku, odliczeniach itp. Jeżeli podejmowałaś/eś pracę u kilku pracodawców, wówczas należy przesłać do nas dokumenty otrzymane od każdego z nich. Dodatkowo, jeżeli pracodawca wydał nam dokument Lonns, który poświadcza wypłatę Feriepenger (świadczenia urlopowego), również należy go dołączyć. Taka sama procedura dotyczy dokumentów z norweskiego urzędu podatkowego, np. dotyczącego pobierania zasiłku na dzieci, chorobowego, urlopowego czy dla bezrobotnych.
 • Lonnsslipp – jest to nic innego jak odpowiednik polskich pasków płacowych. Jest to dokument wydawany przez pracodawcę.
  Kody PIN -do norweskiego systemu MinID lub Altinn;
 • Numer konta bankowego – potwierdzenie w formie zaświadczenia, wyciągu bankowego lub umowy. Należy podać numer rachunku, na który chcesz uzyskać zwrot podatku za pracę w Norwegii
 • kserokopia dowodu osobistego podatnika

W przypadku przesyłania do naszego biura oryginalnych dokumentów, prosimy o wcześniejsze wykonanie ich kserokopii.

W celu skorzystania z ulg podatkowych potrzebne będzie przedłożenie w naszym biurze dodatkowych dokumentów. Więcej na ten temat w dziale Ulgi podatkowe.

WAŻNE! Składając norweskie rozliczenie istnieje możliwość złożenia e-zeznania podatkowego, czyli za pośrednictwem internetu. Wówczas nie są wymagane oryginały dokumentów, natomiast ważne jest aby posiadać aktualne kody PIN ( do systemu MinID/Altinn).

Więcej informacji na temat dokumentów potrzebnych do rozliczenia się z norweskim fiskusem, uzyskasz dzwoniąc, pisząc lub przychodząc do nas – zapraszamy.