OŚWIADCZENIE

w sprawie przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jubira FHU Justyna Różycka, ul. Sienkiewicza 25b/1, 41-200 Sosnowiec, zwanego dalej „Administratorem”, w celu przedstawienia oferty z zakresu usług oferowanych w ramach działalności Administratora. Zgoda obejmuje wszelkie dane osobowe zawarte w moich oświadczeniach i dokumentach przedłożonych Administratorowi.

Potwierdzam, że zapoznałem się z treścią „Informacji w sprawie przetwarzania danych osobowych”, przekazanej mi przez Administratora i przyjmuję ją do wiadomości.