Pomoc ze zwrotem podatku z zagranicy

Norwegia - Zwrot podatku i zasiłku z NorwegiiZasiłek rodzinny z Norwegii – pomoc

Tworząc ten dział postanowiliśmy zebrać zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z norweskimi świadczeniami rodzinnymi. Mamy nadzieję, że dzięki temu uzyskasz informacje, których szukasz.

Czy zasiłek rodzinny w Norwegii obowiązuje na tych samych zasadach co w Polsce?

Sam fakt, że to świadczenie jest wypłacane na dziecko lub dzieci w gospodarstwie domowym pozostaje podstawą do wypłaty zasiłków rodzinnych tak w Polsce, jak i w Norwegii. Niemniej jednak w krainie fiordów nie ma granicy dochodu, jaki musisz osiągnąć lub nie, aby uzyskać zasiłek. Norweskie świadczenie jest również o wiele wyższe niż to przyznawane w Polsce. W związku z tym, jeżeli masz tylko możliwość skorzystania z zasiłku z Norwegii, skorzystaj z niego bez wahania. Warto jednak pamiętać, że pobierając zasiłek rodzinny w Polsce, wysokość świadczenia rodzinnego z NAV zostanie przeliczona, a następnie odpowiednio pomniejszona.

Kto może otrzymać zasiłek rodzinny z Norwegii?

O norweskie świadczenie mogą starać się Polacy, którzy legalnie pracują na terenie Norwegii przez minimum 6 miesięcy oraz wychowują dziecko lub dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. Osobami wnioskującymi o norweski zasiłek rodzinny mogą być rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.

Co należy zrobić, by uzyskać norweskie świadczenie rodzinne?

Aby wnioskować o zasiłek na dziecko lub dzieci w Norwegii, skontaktuj się z nami. Dzięki temu oszczędzisz czas na poszukiwanie informacji dotyczących wnioskowania. Dzięki kontaktowi otrzymasz część dokumentów wraz z instrukcją ich wypełniania, które w znaczny sposób skrócą czas kompletowania dokumentacji rozliczeniowej. Więcej na ten temat możesz przeczytać z działu Dokumenty. Pomożemy Ci także w sytuacji, kiedy brakuje Ci niektórych dokumentów. Po uzyskaniu od Ciebie dokumentacji, sporządzeniem w Twoim imieniu wniosku o zasiłek rodzinny z Norwegii i dostarczeniem go do odpowiedniego norweskiego urzędu, zajmiemy się osobiście.

Od kiedy możliwe jest wnioskowanie o zasiłek rodzinny z Norwegii?

Jeżeli przez minimum sześć miesięcy jesteś zatrudniony/a legalnie na terenie Norwegii i masz na swoim utrzymaniu dziecko lub dzieci, skorzystaj z przysługującego Ci prawa i wnioskuj z nami o zasiłek rodzinny w krainie fiordów. Warto wiedzieć, że Twój wniosek o wypłatę zasiłku możesz złożyć nawet, jeżeli przebywasz w Polsce, za lata wcześniejsze, kiedy podejmowałeś/aś pracę w Norwegii. Masz taką możliwość nawet do 3 lat wstecz od ustania stosunku pracy.

Jest decyzja. Kiedy i jak otrzymam swoje pieniądze?

Jeśli urząd w Norwegii przekaże Ci decyzję dotyczącą przyznania zasiłku rodzinnego, to możesz spodziewać się comiesięcznych wypłat świadczenia na podany rachunek bankowy. W pierwszej transzy powinny zostać wysłane również pieniądze uwzględniające rozliczenie wcześniejszego okresu, w którym przysługiwało prawo do uzyskania świadczenia.

Czy mogę samemu wnioskować o zasiłek rodzinny z Norwegii?

Oczywiście istnieje taka możliwość, jednak z doświadczenia wiemy, że wielu Polaków, którzy próbowali sami uzyskać norweskie świadczenie otrzymało z NAV decyzję odmowną. W związku z dość skomplikowaną procedurą i dużymi wymaganiami ze strony Norweskiego Urzędu Pracy i Polityki Społecznej, zachęcamy do wspólnego wnioskowania o zasiłek rodzinny z Norwegii dla zaoszczędzenia swojego czasu i pieniędzy.

Jeżeli masz dodatkowe pytania związane z norweskimi świadczeniami, jakie możesz uzyskać pracując legalnie w Norwegii, prosimy o skontaktowanie się z nami.