Dokumenty - Zwrot podatków z zagranicy

Norwegia - Zwrot podatku i zasiłku z NorwegiiZasiłek rodzinny z Norwegii – dokumenty

Wspólne przygotowanie dokumentacji wymaganej przez norweski urząd podatkowy ułatwi i przyspieszy proces wnioskowania o zasiłek rodzinny z Norwegii. Skorzystaj z naszego doświadczenia i zapoznaj się z poniższa listą dokumentów.

Część dokumentacji rozliczeniowej, która będzie Ci potrzebna do złożenia wniosku o norweski zasiłek rodzinny zostanie Ci wysłana przez nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną (na podany adres e-mail). Dzięki temu będziesz mieć możliwość zapoznania się z dokumentami oraz wypełnienia ich, a następnie dostarczenia do nas.

Dokumenty, jakie od nas otrzymasz to:

 • umowa, którą należy wypełnić i czytelnie podpisać na dwóch egzemplarzach;
 • ankieta personalna, którą wypełnij i czytelnie podpisz;
 • pełnomocnictwa, jakie prosimy czytelnie podpisać na dwóch egzemplarzach;
 • druk Bank Account Information, na którym należy podać numer konta, czytelnie wypełnić oraz podpisać;

Pamiętaj, aby wskazane dokumenty wypełniać długopisem z niebieskim atramentem. Dodatkowo, podpis na nich składany powinien być taki sam jak ten znajdujący się na Twoim dowodzie osobistym.

Do wniosku o zasiłek rodzinny z Norwegii należy następujące dokumenty:

 • Registeringbevis, czyli pozwolenie na pobyt i pracę wydane od momentu rozpoczęcia pracy w Norwegii;
 • Loons, czyli dokument od pracodawcy, jaki powinieneś/powinnaś otrzymać na koniec rozliczanego roku podatkowego;
 • kserokopię aktu urodzenia dziecka wydana na druku unijnym lub przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na język angielski;
 • kserokopię aktu ślubu wydana na druku unijnym lub przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na język angielski;
 • kserokopię umowy lub umów o pracę w Norwegii;
 • kserokopię wszystkich norweskich pasków płacowych;
 • kserokopię Skattekort, czyli norweskiej karty podatkowej ze wszystkich lat, z jakich zamierzasz starać się o zasiłek rodzinny z Norwegii;
 • zaświadczenie o zameldowaniu, który należy opieczętować w urzędzie meldunkowym w Polsce oraz przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego na język angielski; w sytuacji braku wspólnego zameldowania w Polsce ze współmałżonkiem, należy dołączyć oświadczenie z gminy lub od notariusza, które potwierdzi fakt prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego; ten dokument również należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego na język angielski.
 • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola, jeżeli wraz z zasiłkiem rodzinnym chcesz wnioskować także o zasiłek opiekuńczy z Norwegii; wówczas na zaświadczeniu muszą znaleźć się informacje związane z nazwą i adresem, rodzajem placówki (prywatna/publiczna) oraz liczbą godzin, jakie dziecko przebywa w przedszkolu w ciągu tygodnia; dokument powinien zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język angielski;
 • czytelną kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (strona ze zdjęciem).

Jeżeli prowadzisz lub prowadziłeś/aś działalność gospodarczą na terenie Norwegii do wniosku należy również dostarczyć:

 • dokument potwierdzający otwarcie i ewentualne zamknięcie firmy w Norwegii;
 • umowę ubezpieczenia zdrowotnego i rentowego, jeżeli dokonywałeś/aś opłat z tego tytułu.

Warto wiedzieć, że przed podjęciem decyzji urzędu w Norwegii, urzędnicy ROPS lub NAV mają prawo wezwać Cię do złożenia dodatkowych dokumentów w czasie rozpatrywania Twojego wniosku.

Gdy przygotujesz pełną dokumentację do wniosku o zasiłek rodzinny w Norwegii, przekaż ją do naszego biura, wyślij ją do nas listem poleconym lub kurierem.
W przypadku dodatkowych pytań związanych z wypełnieniem dokumentów rozliczeniowych, prosimy o kontakt z naszym biurem.