Dokumenty - Zwrot podatków z zagranicy

Zwrot podatków z Niemiec oraz zasiłek rodzinny Kindergeld - pomoc, poradyZasiłek rodzinny z Niemiec – dokumenty

Skompletowanie poprawnie wypełnionej dokumentacji wymaganej przez niemiecką kasę świadczeń rodzinnych pozwoli na wnioskowanie o zasiłek z Niemiec. Z nami dopełnienie wszystkich formalności stanie się o wiele prostsze niż myślisz.
Zapoznaj się z poniższą listą dokumentów związanych z Kindergeld. Część dokumentów wymaganych przez niemiecką kasę świadczeń rodzinnych możemy przesłać do Ciebie pocztą tradycyjną lub na adres e-mail, dzięki czemu w wygodny sposób zapoznasz się z nimi oraz uzupełnisz je.

Dokumenty, które są niezbędne do wniosku o niemiecki zasiłek rodzinny (Kindergeld) to:

 •  umowa, jaką należy czytelnie podpisać w dwóch egzemplarzach w polu „Zleceniodawca”;
 •  lista załączników do umowy, należy czytelnie podpisać w dwóch egzemplarzach w miejscu „Zleceniodawca”
 •  ankieta personalna, którą należy dokładnie wypełnić i podpisać przez wnioskodawcę oraz współmałżonka
 •  Bescheinigung des Arbeitgebers – ten dokument musisz podstemplować u każdego pracodawcy, u którego podejmowałeś zatrudnienie na terenie Niemiec za okres wnioskowania o zasiłek rodzinny
 • Vollmacht – ten dokument należy podpisać w dwóch egzemplarzach w miejscu „Unterschriften”
 •  Antrag auf Kindergeld należy podpisać czytelnie przez wnioskodawcę w miejscu „własnoręczny podpis osoby składek wniosek” i „podpis wnioskodawcy” oraz przez współmałżonka w miejscu „podpis małżonka”
 • zaświadczenie o mieszkaniu służbowym, jeśli Twój pracodawca zapewniał Ci zakwaterowanie na terenie Niemiec – należy uzyskać na nim pieczątkę od pracodawcy;
 • zaświadczenie Familienstandsbescheinigung dotyczące składu rodziny, żyjącej w jednym gospodarstwie domowym w Polsce – ten druk należy opieczętować w Urzędzie Miasta/ Gminy w wydziale meldunkowym.

Uprzejmie prosimy, abyś całą dokumentację wypełnił/a długopisem o niebieskim atramencie, a podpisując się na wskazanych formularzach prosimy zwrócić uwagę na czytelny podpis zgodny z tym, który znajduje się na dowodzie osobistym.

Do wniosku o zasiłek rodzinny z Niemiec przygotuj następujące dokumenty:

 • kserokopia Anmeldung, czyli potwierdzenie zameldowania w Niemczech w czasie, kiedy pracowałaś/eś u niemieckiego pracodawcy w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • kserokopie Mietvertrag oraz potwierdzenia dokonywanych opłat za czynsz, jeżeli we własnym zakresie wynajmowałeś/aś i opłacałeś/aś mieszkanie w Niemczech;
 • kserokopia dowodów tożsamości (paszportów lub dowodów osobistych) wnioskodawcy, współmałżonka oraz dzieci. W przypadku braku dowodów osobistych dzieci, prosimy o kserokopię dokumentu potwierdzającego nadany numer PESEL (np. legitymację szkolną lub kartę NFZ)
 • kopia urzędowego nadania Idnummeru wnioskodawcy, oraz żony i dzieci – jeśli posiadają
 • kserokopia europejskich aktów urodzenia dzieci
 • kserokopia europejskiego aktu małżeństwa
 • kserokopia Lohnsteuerbescheinigung za ostatni rok pracy w Niemczech
 • kserokopia decyzji podatkowej za poprzedni rok (jeżeli nie posiadasz decyzji podatkowej o przyznanym zwrocie podatku tj. Bescheid za ostatni rok prosimy dostarczyć Steuernummer, a także dane kontaktowe do urzędu skarbowego Finanzamt, do jakiego należałeś/aś na terenie Niemiec)
 • kserokopie pasków płacowych za cały okres wnioskowania o zasiłek rodzinny z Niemiec
 • kserokopie A1/E101 za cały okres wnioskowania o zasiłek rodzinny z Niemiec dotyczące polskiego ubezpieczenia
 • kserokopia karty ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego opłacanie składek ubezpieczeniowych na terenie Niemiec
 • kserokopie umów o pracę lub umów oddelegowania wraz z aneksami, które muszą być bezwzględnie zgodne z poświadczeniami Bescheinigung des Arbeitgebers wydanymi przez pracodawcę;
 • kopia decyzji przyznającej / bądź odrzucającej świadczenie 500+ oraz zasiłek rodzinny w Polsce za okres wnioskowania o zasiłek rodzinny z Niemiec

UWAGA! NA DECYZJI MUSZĄ BYĆ WYSZCZEGÓLNIONE WSZYSTKIE DZIECI, NA KTÓRE WNIOSKUJESZ O KINDERGELD!

Jeśli nie posiadasz decyzji, należy dostarczyć zaświadczenie z MOPS/OPS/ROPS wraz z tłumaczeniem przysięgłym na j. niemiecki, informujące czy świadczenie wychowawcze „500+” oraz zasiłek rodzinny były Ci należne. Jeżeli tak- urzędnik musi wskazać kwotę oraz okres za jaki pobierałeś świadczenia. Jeśli świadczenia nie były Ci należne, urzędnik na zaświadczeniu musi wskazać informację z jakiego powodu (przekroczenie kryterium dochodowego).

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą na terenie Niemiec niezbędna do skompletowania będzie dodatkowo jeszcze poniższa dokumentacja:

 • kopia wpisu do rejestru, czyli tzw. Gewerbe-Anmeldung, a jeśli wyrejestrowałeś/aś firmę – Gewerbe-Abmeldung.
 • kserokopia umów ze zleceniodawcami
 • kserokopia wystawionych rachunków
 • kserokopia deklaracji podatkowej oraz rachunku zysku i strat

Skompletowaną dokumentację możesz dostarczyć do naszego biura osobiście, albo przesłać ją do nas kurierem lub listem poleconym. W przypadku wysyłki dokumentów, należy sporządzić ich wyraźne kserokopie a także zachować potwierdzenie nadania dokumentów.
W przypadku pytań dotyczących dokumentów związanych z niemieckim rozliczeniem, prosimy o kontakt z naszym biurem.