Zwrot podatku ze Szwecji – Ulgi podatkowe

Kompletując dokumentację związaną z zatrudnieniem i zamieszkaniem na terenie Szwecji warto uwzględnić w niej wszystkie druki, rachunki czy nawet bilety, jakie posiadasz z okresu, kiedy przebywałeś/aś w tym kraju. Mogą one w istotny sposób przyczynić się do tego, że otrzymasz wyższy zwrot podatku ze Szwecji.

Jeżeli byłeś/aś lub jesteś osobą opodatkowaną na warunkach ogólnych na terenie Szwecji, przy rozliczeniu z tamtejszym urzędem skarbowym możesz skorzystać z dodatkowych ulg podatkowych. Takie działanie wpłynie bezpośrednio na wysokość możliwego do odzyskania zwrotu podatku, o jaki wnioskujesz za naszym pośrednictwem.

Co więc należy zrobić, aby skorzystać z ulg podatkowych obowiązujących aktualnie w Szwecji?

Jeżeli chcesz odliczyć od podatku koszty zakwaterowania, wyjazdów (maksymalnie jednej podróży w ciągu tygodnia) oraz wyżywienia, itp. w Szwecji, dołącz do dokumentacji rozliczeniowej:

  • rachunki za czynsz mieszkaniowy, gaz, ogrzewanie, energię elektryczną, gaz, internet oraz telefon, z którego korzystałeś/aś do celów służbowych;
  • kserokopie biletów autobusowych, lotniczych, promowych, itp.
  • w przypadku dojazdów własnym samochodem – kserokopie faktur za paliwo, kserokopię prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego;
  • jeżeli Twój pracodawca pokrywał w/w koszty z Twojej pensji, dołącz także pasek płacowy, jaki otrzymałeś/aś od niego wraz z wynagrodzeniem;
  • jeżeli ponosiłeś/aś koszty na zakup odzieży roboczej (tylko i wyłącznie odzieży ochronnej) oraz narzędzi roboczych, dołącz również faktury, rachunki lub pokwitowania zapłaty za te wydatki. Pamiętaj, że do tych kosztów nie kwalifikują się wydatki na zakup telefonów i komputerów nawet w sytuacji, kiedy służyły one do celów firmowych.

Z jakich ulg mogą korzystać jeszcze płatnicy podatku dochodowego na terenie Szwecji?

Możesz ubiegać się np. o odliczenie kosztów kształcenia oraz utrzymania pomieszczenia pracy w sytuacji, kiedy Twoje kształcenie w Szwecji odbywało się w ramach zatrudnienia, a miejsce świadczenia pracy dla szwedzkiego pracodawcy nie zostało przez niego udostępnione.

Czym jest ulga Traktamente?

Traktamente to nic innego jak koszty podróży służbowej, które zobowiązany jest ponosić właściciel firmy, która oddelegowała Cię do pracy na terenie Szwecji. Jeżeli zostałeś/aś oddelegowany/a, Twoja firma ma obowiązek płacić specjalny dodatek z tytułu pokrycia zwiększonych kosztów utrzymania związanych z życiem na emigracji, tj. wydatków na zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy, itp.

Jeżeli chcesz skorzystać z ulg w rozliczeniach podatkowych ze Szwecją lub masz dodatkowe pytania związane z ich zastosowaniem w praktyce skontaktuj się z nami, a chętnie doradzimy i pomożemy wybrać dla Ciebie najkorzystniejsze rozwiązanie.