Zwrot podatku ze Szwecji – dokumenty

Zebranie pełnej dokumentacji do wniosku o zwrot podatku ze Szwecji pozwoli sprawnie i kompleksowo przygotować rozliczenie do tamtejszego urzędu. Jesteśmy po to, aby pomóc Ci przygotować wniosek, stąd w przypadku pytań związanych z wypełnieniem dokumentów wymaganych przez szwedzki urząd podatkowy prosimy o kontakt z naszym biurem.

Jakie dokumenty będą potrzebne do wniosku o zwrot podatku ze Szwecji?

Wymagana dokumentacja w pewnej części jest narzucana przez urząd skarbowy w Szwecji. Sposób jej wypełnienia (instrukcję) oraz formularze możemy dostarczyć Ci na wskazany adres pocztowy lub elektroniczny (e-mail), dzięki czemu będziesz mógł/mogła sprawnie je wypełnić.

Do wniosku o zwrot podatku ze Szwecji niezbędne będzie wypełnienie otrzymanych od nas dokumentów, do których należy:

 • ankieta personalna, prosimy ją dokładnie wypełnić oraz podpisać;
 • pełnomocnictwo, które wystarczy podpisać;
 • lista załączników, zaznacz na niej odpowiednie rubryki dotyczące tych dokumentów, jakie dołączysz do wniosku i podpisz się czytelnie;
 • umowa, prosimy by została uzupełniona o dane osobowe oraz podpisana;
 • Begäran om omprövning, czyli dokument, który składa się tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy odwołujesz się od wcześniej wydanej decyzji szwedzkiego urzędu podatkowego; druk ten należy czytelnie podpisać w polu Underskrift.

Prosimy uzupełniać dokumenty długopisem z niebieskim atramentem, a umieszczając na nich swój podpis prosimy zwrócić szczególną uwagę na to, czy jest on zgodny z podpisem widocznym na dowodzie osobistym.

Do wniosku rozliczeniowego prosimy, byś załączył/a również następujące dokumenty:

 • oryginał dokumentu KU-10 lub KU-13, czyli szwedzkiej karty podatkowej, jaką pracodawca wydaje pracownikowi w styczniu roku następującego po ustaniu zatrudnienia na terenie Szwecji;
 • oryginał dokumentu KU-14, jeżeli w Szwecji pobierana jest renta lub emerytura;
 • oryginał dokumentu Inkomstdeklaration1, stanowiącego szwedzkie rozliczenie podatkowe, jakie otrzymuje się w kwietniu roku, roku następującego po zakończeniu pracy w Szwecji;
 • kserokopia dokumentu E101/A1, wydana w Polsce przez ZUS lub zakład pracy; dokument ten potwierdza miejsce płatności Twoich składek na ubezpieczenie społeczne;
 • kserokopia ostatniego paska płacowego (paska wypłaty) od pracodawcy szwedzkiego;
 • kserokopie umów o pracę od każdego ze szwedzkich pracodawców;
 • zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego – kontrolnie, gdyż wymagane jest ono wówczas, kiedy ponad 90% dochodów jakie uzyskałeś/aś w danym roku podatkowym w Szwecji. Przy krótszym niż rok okresie zatrudnienia, załącz kopię swojego polskiego zeznania podatkowego;
 • kopia aktualnego dokumentu tożsamości.

Skompletowaną dokumentację możesz dostarczyć nam osobiście lub przesłać na adres naszego biura. Po jej otrzymaniu niezwłocznie przystępujemy do przygotowania wniosku o Twój zwrot podatku ze Szwecji.