Dokumenty - Zwrot podatków z zagranicy

Zwrot podatku z Niemiec oraz zasiłek rodzinny Kindergeld - pomoc, porady, dokumentyDokumenty, zwrot podatku z Niemiec

Prawidłowe przygotowanie niezbędnych dokumentów dotyczących pobytu i pracy w Niemczech znacznie przyspieszy proces tworzenia wniosku oraz przekazania go do niemieckiego urzędu skarbowego.

Jakich dokumentów potrzebujesz do uzyskania zwrotu podatku z Niemiec?

Korzystając z naszych usług masz pewność, że pomożemy Ci w zebraniu i wypełnieniu niemieckiej dokumentacji. Część z formularzy, wymaganych przez niemiecki urząd prześlemy Ci pocztą tradycyjną lub elektroniczną (na e-mail).

Wśród nich będą następujące dokumenty:

 • dane osobowe – formularz, który należy wypełnić i podpisać na obu jego stronach;
 • umowa – którą należy wypełnić swoimi danymi osobowymi, a następnie podpisać na obu egzemplarzach w polu „Zleceniodawca”;
 • zaświadczenie EU/EWR, którego sposób wydruku jest bardzo ważny. Drukując należy 1 i 2 stronę dokumentu wydrukować na jednej kartce (razem), natomiast pozostałe strony, tj. 3 i 4 (UE/EOG) należy wydrukować na oddzielnych kartkach.

Po wydrukowaniu dokumentu wypełnij na nim pola od 2 do 8 na druku UE/EOG (dokument oznaczony jest nr 2) i zanieś go do lokalnego urzędu skarbowego celem podstemplowania. Dokument EU/EOG oznaczony w stopce numerem 3 stanowi kopię dla urzędu. Zaświadczenie EU/EWR wypełnij zgodnie z informacjami jakie potwierdzone zostały przez urząd skarbowy. Następnie, w polu oznaczonym numerem 19 z lewej strony umieść swój podpis (jako podatnik). Z prawej strony podpis nanosi współmałżonek.;

 • pełnomocnictwo, czyli dokument, który czytelnie podpisujesz w dwóch egzemplarzach w polu „Steuerpflichtige(r)” oraz „Unterschrift Kontoinhaber”, a Twój współmałżonek w polu „Ehegatte(n)”;
 • zaświadczenie od pracodawcy (ZUS), który wypełniasz, jeżeli Twój pracodawca odprowadza/ł składki do polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za czas przepracowany na terytorium Niemiec; wówczas należy złożyć dokument u pracodawcy, aby ten poświadczył wysokość odprowadzanych składek ubezpieczeniowych w ciągu rozliczanego roku podatkowego (kalendarzowego).;zaświadczenie od pracodawcy (miejsca pracy) – dokument prosimy wypełnić, a następnie podbić u pracodawcy, potwierdzając tym samym adresy miejsc pracy w Niemczech w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie
 • konto bankowe w Polsce – prosimy, aby podpisali się Państwo w lewym dolnym rogu tego dokumentu, a następnie podbili go w odpowiedniej placówce bankowej;
 • zaświadczenie o zameldowaniu – dokument ten należy dokładnie wypełnić, a następnie podbić w Wydziale Meldunkowym w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta
 • deklaracja podatkowa Est – prosimy o jej podpisanie przez Ciebie i współmałżonka w polu „Unterschrift(en)”, które znajduje się w lewym dolnym prostokącie na dokumencie.

Ważnym jest, aby składane podpisy były czytelne i zgodne ze wzorem podpisu umieszczonym na dowodzie osobistym. Dodatkowo prosimy, aby wypełniać dokumenty długopisem z niebieskim atramentem. Zwrot podatku z Niemiec może być wyższy przy zastosowaniu w trakcie jego rozliczenia ulg podatkowych, jakie przysługują osobom zatrudnionym na Zachodzie. Po wcześniejszej rozmowie z naszym doradcą podatkowym, prosimy o dołączenie do wniosku następujących dokumentów:

- jeśli jesteś zainteresowany ulgą na dziecko:

 • zaświadczenie o nauce i kształceniu dziecka lub dzieci w wieku od 18 – 25 lat z uczelni lub szkoły;

- jeśli jesteś zainteresowany ulgą związaną z dojazdami do pracy oraz do Polski (do rodziny):

 • lista dojazdów do Polski – należy wpisać wszystkie daty (w tym data wjazdu i zjazdu) odwiedzin rodziny w Polsce w ciągu rozliczanego roku podatkowego;zaświadczenie o przeprowadzonych naprawach samochodu – dokument ten musisz potwierdzić u mechanika;
 • oświadczenie o użyczeniu samochodu – jeżeli nie posiadałeś własnego samochodu możesz odliczyć koszty dojazdów samochodu wypożyczonego od właściciela pojazdu prosząc go o wypełnienie tego dokumentu oraz o dołączenie kserokopii dowodu rejestracyjnego użytkowanego samochodu.

Aby skompletować dokumentację niezbędną do wniosku o zwrot podatku z Niemiec należy dołączyć następujące dokumenty:

 • oryginały Lohnsteuerbescheinigung;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • kserokopię prawa jazdy;
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu własnego lub użyczonego, którym podróżowałaś/eś z Polski do Niemiec oraz kserokopię jego książki serwisowej;
 • faktury za paliwo, bilety lotnicze lub autokarowe, faktury z tytułu ewentualnych napraw u mechanika, potwierdzenie przeglądu ze stacji diagnostycznej, itp.;
 • kserokopię zameldowania oraz wymeldowania z Niemiec;
 • kserokopię aktualnej decyzji rentowej, albo kopię pierwszej decyzji emerytalnej.

Kserokopię decyzji rentowej/emerytalnej należy przetłumaczyć na język niemiecki u tłumacza przysięgłego. Nasze biuro współpracuje z tłumaczem w związku z czym, na Twoje życzenie możemy przetłumaczyć dokumenty do niemieckiego urzędu. Przed dokonaniem tłumaczenia, skonsultuj z pracownikami naszego biura konieczność tłumaczenia danego druku.

Jeżeli masz dodatkowe pytania związane z wypełnieniem lub skompletowaniem niemieckiej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia podatkowego, prosimy o kontakt z naszym biurem.