children-playing-1440451

W jaki sposób wnioskować o zasiłek rodzinny z Niemiec?

Wnioskowanie o zasiłek rodzinny z Niemiec, czyli Kindergeld jest coraz bardziej popularne wśród polskich rodzin mających na utrzymaniu dzieci. Wystarczy, że udokumentuje się sytuację, w której jedno z rodziców jest płatnikiem podatku dochodowego w Niemczech, gdzie posiada również zameldowanie, a prawo do Kindergeld może okazać się jednym z większych źródeł dochodów polskiej rodziny.

Niezbędne dokumenty do wnioskowania o Kindergeld pracownik otrzymuje od pracodawcy, jak i z urzędów, a także z innych instytucji, np. związanych z wynajmem mieszkania. Wśród nich jest:

 • druk  Bescheinigung des Arbeitgebers poświadczający okres zatrudnienia na terenie Niemiec

 • kopia umowy o pracę, która potwierdza zatrudnienie na terenie Niemiec

 • kopia wszystkich pasków płacowych

 • kopia karty podatkowej otrzymywanej od pracodawcy po zakończeniu roku podatkowego – Lohnsteuerbescheinigung (ten dokument od każdego pracodawcy powinniśmy otrzymać niezależnie od siebie)

 • kopia druku Anmeldung – poświadczającego zameldowanie

 • zaświadczenie o zakwaterowaniu

 • kopia potwierdzająca nadanie nummeru ID

 • w sytuacji zatrudnienia przez zagraniczną firmę (delegowanie pracowników) i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne poza granicami Niemiec – formularz A1.

 • jeżeli składki na ubezpieczenie są odprowadzane do Niemiec – kopia niemieckiej karty ubezpieczeniowej

 • jeżeli wnioskujący wynajmuje mieszkanie na terenie Niemiec – kopia umowy najmu mieszkania wraz z poświadczeniami opłat czynszowych.

Poza dokumentacją potwierdzającą faktyczny meldunek i zatrudnienie w kraju przyznającym Kindergeld, niezbędne jest zgromadzenie dokumentów związanych z sytuacją rodzinną wnioskującego. W związku z tym należy również przygotować:

 • europejskie akty urodzenia dzieci

 • europejski akt małżeństwa

 • kopie dowodów osobistych (wnioskodawcy, współmałżonka oraz dzieci)

 • zaświadczenie z MOPS o tym, czy w okresie za jaki wnioskujemy o Kindergeld był pobierany zasiłek w Polsce oraz świadczenie 500+, a jeśli tak to w jakiej wysokości

W przypadku problemów związanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, prosimy o kontakt z naszym biurem – z przyjemnością pomożemy przy wnioskowaniu o Kindergeld.