Zwrot podatku z Irlandii – dokumenty

Przygotowanie dokumentów związanych z pobytem i pracą w Irlandii znacząco przyspieszy przygotowanie wniosku rozliczeniowego do irlandzkiego urzędu podatkowego HMRC.

Jakie dokumenty będą potrzebne do rozliczenia zwrotu podatku z Irlandii?

Złożenie wniosku związanego ze zwrotem podatku do Urzędu Skarbowego w Irlandii (Revenue Commissioners) koniecznym jest wypełnienie poniższych formularzy. Z naszą pomocą wystarczy, że podpiszesz większość z nich, a całą resztę formalności przejmiemy na siebie. Korzystając z naszych usług możesz mieć pewność, że Twoje zeznanie podatkowe wypełnimy najskuteczniej jak to możliwe.

Do wniosku niezbędne będzie dołączenie następujących dokumentów wypełnionych niebieskim długopisem:

 • Income Levy Form – dokument w nagłówku jest oznaczony zwrotem „Refunds”, podpis należy umieścić w pozycji Signature;
 • Declaration to the Revenue Commissioner – złóż podpis w pozycji Signed;
 • Form P50 – podpis należy umieścić w pozycji Signature;
 • Declaration to Revenue – Authorisation Form PAYE A1 – wystarczy podpisać się w pozycji Signed.
 • PAYE A2 ( dokument z punktem 3.Terms and Conditions of Authorisation) – złóż podpis w pozycji Signed

Wskazane dokumenty możemy Ci dostarczyć poprzez pocztę tradycyjną lub drogą elektroniczną. Podpisy na dokumentach prosimy nanosić w ten sam sposób w jaki podpis znajduje się na Twoim dowodzie osobistym.

Jakie dokumenty z pobytu i pracy w Irlandii trzeba dołączyć do wniosku? Wśród nich znajdą się m.in.:

 • oryginały P45/P60/P11 albo ostatni pasek płacowy tzw. Payslip – jeśli pracowałaś/eś u kilku pracodawców, należy złożyć dokument P45 od każdego z nich lub ostatni Payslip
 • oryginały Income Levy Certificate/Universal Social Charge Certificate (USC), w celu sprawdzenia czy przysługiwać będzie nadpłata składek USC, prosimy o dostarczenie otrzymanego dokumentu z zakładu pracy;
 • kserokopia nadania PPS – jeśli nie posiadasz potwierdzenia nadania numeru PPS, prosimy wpisać ten numer w formularzu zgłoszeniowym
  kserokopia dowodu osobistego
 • dokładnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy
 • podpisana umowa – pośrednictwa (w dwóch egzemplarzach)

Przygotowanie pełnej dokumentacji potwierdzającej legalne zatrudnienie w Irlandii znacznie przyspieszy procedurę wniosku o zwrot podatku. Dokumenty można do nas przesłać za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Dzięki temu będziemy mogli oszacować wstępnie kwotę zwrotu podatku, jak również złożyć w Twoim imieniu kompletny wniosek o zwrot podatku z Irlandii.