Zwrot podatku, Holandia,  dokumenty

Wniosek o zwrot podatku z Holandii należy przygotować wraz z wymaganą dokumentacją. Korzystając z naszej pomocy masz pewność, że skompletujesz i poprawnie wypełnisz wszystkie dokumenty oczekiwane przez holenderską skarbówkę.

Jakie dokumenty będą potrzebne do rozliczenia podatkowego z Holandią?

Poniższe dokumenty wymagane są przy składaniu wniosku o holenderski zwrot podatku. Część z nich otrzymasz od nas pocztą lub na wskazany adres e-mail. Służymy także pomocą przy wypełnieniu dokumentów. Większość z nich uzupełnimy jednak sami, aby zaoszczędzić Ci czasu.Zwrot podatku Holandia procedura
Wśród formularzy, jakie należy wypełnić do wniosku rozliczeniowego należą:

 • umowa, którą należy wypełnić i podpisać czytelnie w dwóch egzemplarzach;
 • ankieta personalna, którą również należy szczegółowo uzupełnić i czytelnie podpisać;
 • lista załączników, gdzie zaznaczasz odpowiednie pola związane z dołączoną do wniosku dokumentacją i czytelnie podpisujesz;
 • konto bankowe, na dokumencie którym należy wpisać rachunek bankowy, na jaki chcesz otrzymać zwrot podatku; prosimy o dokładne wypełnienie dokumentu oraz podpisanie się na nim.

Zwracamy szczególną uwagę na to, aby wypełniać dokumenty długopisem z niebieskim atramentem oraz czytelnie je podpisywać na wzór podpisu znajdującego się na Twoim dowodzie osobistym.
Poniżej wyszczególnione dokumenty również należy podpisać w sposób czytelny, jednak nie należy wypełniać o dane oraz daty:

 • Oproeping correspondentieadres – podpisz się na pozycji Handtekening;
 • Opgaaf-Elektronische Handtekening – podpis z się w ramce w pozycji Uw handtekening;
 • Volmacht (pełnomocnictwo) – podpisz się na obu egzemplarzach w pozycji Handtekening volmachtgever;
 • Verzoek om wizjging correspondentieadres – podpisz się na pozycji Handtekening
 • Wijziging rekeningnummer – podpisz się na pozycji Handtekening

Do powyższych druków należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kserokopie Jaaropgaaf’ów, jakie otrzymałaś/eś od wszystkich pracodawców w Holandii;
 • kserokopię nadania sofi numeru – jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu wystarczy, że własnoręcznie sporządzisz oświadczenie potwierdzające zgodność numeru sofi z numerem wskazanym na dokumentach Jaaropgraaf;
 • 4 wyraźne, powiększone kserokopie aktualnego dokumentu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu;
 • kserokopie PIT-11,PIT-36, PIT-40, PIT-28 – w zależności od rozliczeń w Polsce należy dostarczyć odpowiednie deklaracje podatkowe; jeśli podejmowałeś/aś zatrudnienie na terenie innego kraju, załącz kopię obcojęzycznej karty podatkowej
 • jeśli posiadasz meldunek w Holandii, załącz dokument poświadczający ten fakt w postaci potwierdzenia zameldowania/wymeldowania z holenderskiego urzędu gminy – Gemeente.
 • aktualny wyciąg bankowy na poświadczenie rejestrowanego konta bankowego podatnika w urzędzie;

Uwaga: druk nie może być wydany z datą wcześniejszą niż 2 m-ce, licząc od daty pobrania/wygenerowania dokumentu
kserokopie druków A1- załącz tylko w przypadku, gdy podejmowałeś/aś zatrudnienie w Holandii będąc oddelegowanym z polskiego/zagranicznego zakładu pracy.
Przygotowanie dokumentacji związanej z pobytem i zatrudnieniem na terenie Holandii znacznie przyspieszy procedurę zwrotu podatku. Dodatkowo umożliwi nam skalkulowanie możliwego do odzyskania zwrotu. Na podstawie przekazanej nam dokumentacji, którą możesz do nas dostarczyć lub przesłać listem poleconym, albo kurierem, my przygotujemy wniosek do holenderskiego urzędu skarbowego. Od tego momentu dołożymy wszelkich starań do tego, abyś otrzymał/a jak największy zwrot pieniędzy z Holandii.