Podatek z Holandii – Opłaty

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować Ci wysoką jakość świadczonych w usług w bardzo konkurencyjnej cenie. Nasze ceny są jednymi z najniższych na rynku przy zachowaniu najwyższej skuteczności oraz kompleksowości rozliczenia. Korzystając z naszych usług masz pewność, dołożymy wszelkich starań do tego, aby zmaksymalizować wysokość Twojego zwrotu podatku z Holandii.

Jaki jest koszt świadczonej przez nas usługi?

Na wysokość opłaty związanej z realizacją rozliczenia podatkowego z Holandii, wpływ ma wiele czynników. Warto wiedzieć, że służymy również pomocą w odzyskaniu dokumentów pracowniczych z Holandii, czyli tzw. Jaaropgaf’ów, bez których wniosek o zwrot podatku nie zostanie zaakceptowany. Ponadto pomagamy w wyrobieniu numeru sofi dla współmałżonka czy też partnera podatkowego.

Na wysokość prowizji z tytułu świadczonych przez nas usług składają się następujące czynności:

  • udzielanie kompleksowych porad związanych z holenderskimi rozliczeniami podatkowymi;Zwrot podatku Holandia procedura
  • przesyłanie formularzy podatkowych oraz udzielanie informacji związanych z wypełnieniem dokumentacji rozliczeniowej;
  • zarejestrowanie Twojego rachunku bankowego w holenderskim urzędzie podatkowym;
  • weryfikacja i uzupełnienie dokumentacji rozliczeniowej;
  • wstępna kalkulacja możliwego do odzyskania zwrotu podatku z Holandii;
  • sporządzanie wniosku i przekazanie go do odpowiedniego holenderskiego urzędu podatkowego;
  • monitorowanie Twojego rozliczenia podatkowego, aż do momentu otrzymania pieniędzy;
  • korespondowanie w Twoim imieniu z urzędem skarbowym w Holandii w sytuacjach niejasnych lub problematycznych związanych z rozliczeniem;
  • wykonywanie pozostałych czynności prawno-finansowych dotyczących holenderskiego rozliczenia.

Nasze opłaty związane z rozliczeniem podatku z Holandii są jednymi z najniższych na rynku, dzięki czemu zaoszczędzisz czas i pieniądze, powierzając nam odzyskanie Twojego zwrotu.

W przypadku kwoty zwrotu do wysokości 200 euro, opłata za rozliczenie podatkowe wynosi tylko 260 PLN z VAT. Opłaty należy dokonać w momencie składania wniosku.

W przypadku kwoty zwrotu podatku od wartości 201 euro do 650 euro, opłata za rozliczenie podatkowe wynosi 299 PLN z VAT. Opłaty należy dokonać w momencie składania wniosku.

W przypadku zwrotu podatku powyżej kwoty 650 euro, opłata za rozliczenie podatkowe wynosi 7% + VAT (8,61% z VAT) kwoty zwrotu, przy czym nie mniej niż 329 PLN z VAT. Opłata zaliczkowa, którą po otrzymaniu zwrotu odliczamy od prowizji procentowej wynosi 329 PLN z VAT.

Jeżeli jesteś zameldowany/a na terenie Holandii na stałe lub tymczasowo, opłata za rozliczenie podatkowe wyniesie 7% + VAT ( 8,61% z VAT), przy czym nie mniej niż 400 PLN z VAT. Opłata zaliczkowa, którą po otrzymaniu zwrotu odliczamy od prowizji procentowej wynosi 400 PLN z VAT.

Jeżeli zostałaś/eś oddelegowana/y do pracy do Holandii przez polskiego lub zagranicznego pracodawcę i podlegasz zwolnieniu z holenderskiego ubezpieczenia, opłata za rozliczenie podatkowe z Holandii wyniesie 7% + VAT ( 8,61% z VAT), przy czym nie mniej niż 500 PLN z VAT. Opłata zaliczkowa, którą po otrzymaniu zwrotu odliczamy od prowizji procentowej wynosi 500 PLN z VAT.

Istnieje również możliwość dokonania zapłaty za usługę po zakończeniu procedury zwrotu podatku.

W przypadku zwrotu podatku do kwoty 650 euro, opłata za rozliczenie wynosi 99 euro z VAT.
W przypadku zwrotu podatku powyżej kwoty 650 euro, opłata za rozliczenie wynosi 10% + VAT (12,3% z VAT) kwoty zwrotu, nie mniej niż 122 euro z VAT.
Płatności regulowane są po odzyskaniu zwrotu podatku z urzędu. Kwota prowizji zostanie potrącona z wysokości otrzymanego zwrotu podatku przesłanego z holenderskiego urzędu skarbowego.

UWAGA: Jeżeli nie otrzymałaś/eś dokumentu rozliczeniowego Jaaropgaf wymaganego do wniosku o zwrot podatku z Holandii lub masz trudności z jego odzyskaniem od pracodawcy/ów, pomożemy Ci go uzyskać. Koszt odzyskania dokumentu Jaaropgaf to jedyne 100 PLN z VAT.

Osobom, które są zdecydowane na korzystanie z usług naszego biura, świadczymy usługę wyrobienia holenderskiego numeru sofi dla współmałżonka/i, albo partnera podatkowego. Koszt takiej usługi jest ustalony odrębnie i wynosi 400 PLN z VAT.