Zwrot podatku z Finlandii – ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe dają realną możliwość obniżenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu skarbowym, od której nalicza się podatek dochodowy w Finlandii. Jest to ważne na etapie wnioskowania o zwrot podatku, ponieważ może mieć wpływ na uzyskanie przez Ciebie większego zwrotu. Aby skorzystać z możliwości odliczenia niektórych wydatków związanych z zatrudnieniem na terenie Finlandii, koniecznym będzie odpowiednie ich udokumentowanie.

Z jakich ulg podatkowych i odliczeń od fińskiego podatku można skorzystać?

Ulga z tytułu dojazdu do pracy

Spełniając poniższe warunki masz możliwość odliczenia kosztów, jakie wiążą się z dojazdem samochodem do pracy:

  • jeżeli nie miałaś/eś możliwości skorzystania z publicznego środka transportu, którym można było dojechać do Twojego miejsca pracy w Finlandii lub
  • jeżeli czas przejazdu publicznym środkiem transportu od miejsca Twojego zamieszkania do miejsca pracy wyniósłby więcej niż dwie godziny lub
  • jeżeli trasa od miejsca, w którym mieszkasz do najbliższego przystanku publicznego transportu wynosiła ponad 3km

W celu uwzględnienia powyższego odliczenia, przygotuj faktury lub rachunki za paliwo, a także prawo jazdy i dowód rejestracyjny samochodu, którym poruszałeś/aś się po Finlandii.
Jeżeli korzystałeś/aś z publicznego środka transportu w drodze do swojej pracy ,również możesz starać się o ulgę podatkową. Wystarczy, że udokumentujesz dojazdy do pracy biletami dziennymi, tygodniowymi lub miesięcznymi.

Odliczenie z tytułu kosztów podróży do Polski

Spełniając poniższe warunki:

  • jeżeli jesteś osobą samotną zameldowaną na stałe w Polsce, natomiast w Finlandii podjęłeś/podjęłaś wyłącznie pracę tymczasową lub
  • jeżeli jesteś w związku małżeńskim i na stałe mieszkasz z rodziną w Polsce lub
  • jeżeli mieszkasz z konkubiną/konkubentem i dziećmi na stałe w Polsce

to możesz skorzystać z odliczenia związanego z poniesionymi kosztami podróży do Polski, które udokumentujesz rachunkami za paliwo, biletami lotniczymi,promowymi itp.

Z tej ulgi podatkowej możesz skorzystać w wysokości maksymalnie do 4700 euro rocznie.

Pozostałe ulgi podatkowe, z jakich można skorzystać w związku z zatrudnieniem w Finlandii to m. in.:

  • ulga z tytułu pozostałych kosztów związanych z pracą, w tym na zakup narzędzi, sprzętu, czy wyżywienia w czasie pracy – w wysokości maksymalnie do kwoty 620 euro, jeżeli potwierdzisz je paragonami lub fakturami;
  • ulga z tytułu zapłaconych składek na ubezpieczenie;
  • ulga na odliczenie kosztów zakwaterowania w Finlandii;
  • odliczenie do 80 euro na dziecko rocznie, jeżeli opłacasz alimenty na dziecko.

Skorzystaj z naszych usług rozliczenia podatkowego z Finlandii, a zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby wysokość Twojego zwrotu podatku była jak najwyższa. Indywidualna analiza Twojej sytuacji podatkowej, pozwoli nam podjąć decyzję o możliwości skorzystania przy rozliczeniach z dodatkowych ulg i odliczeń od podatku. W przypadku zainteresowania wspólnym rozliczeniem podatku, prosimy o kontakt z naszym biurem.