Zwrot podatku z Finlandii – dokumenty

Zwrot podatku z Finlandii nie jest możliwy bez złożenia do fińskiego fiskusa odpowiednich dokumentów, które poświadczą Twoje zatrudnienie na terenie tego kraju. Dokumenty wyszczególnione poniżej są potrzebne do przygotowania odpowiedniego wniosku podatkowego, który przekazany zostanie do urzędu skarbowego w Finlandii.

Jakie dokumenty będą potrzebne, aby skompletować wniosek o zwrot podatku z Finlandii?

Część dokumentów, jakie potrzebne są we wniosku możesz otrzymać od nas drogą mailową, pocztą tradycyjną lub pobierając je osobiście z naszego biura. Dokumenty te trzeba bardzo wnikliwie przeczytać, wypełnić i podpisać – tak, aby na ich podstawie móc rozliczyć podatek.
Tymi dokumentami są między innymi:

 • umowa, którą należy wypełnić w dwóch egzemplarzach, wpisując do niej dane osobowe i czytelnie się podpisując;
 • ankieta personalna, wypełnij ją szczegółowo oraz czytelnie podpisz;
 • pełnomocnictwo, wypełnij i złóż swój podpis;
 • lista załączników, na której wystarczy, że zaznaczysz załączniki dołączone do dokumentacji i podpiszesz ten dokument
 • druk Henkilöasiakkaan ilmoitus tilinumerosta, dokument należy tylko i wyłącznie podpisać w miejscu Allekirjoitus
 • druk Application for extension of time to submit tax return (prośba o przedłużenie terminu rozliczeniowego), druk należy tylko i wyłącznie podpisać w miejscu „Signature”

Bardzo ważne jest, aby dokumenty były wypełniane długopisem z niebieskim atramentem (wymóg urzędowy), a podpis na nich składany zgadzał się z tym, który widnieje w dowodzie osobistym.

Dodatkowo do każdego wniosku należy dołączyć dokumenty otrzymane od pracodawcy lub z urzędu:

 • deklaracja podatkowa fińska Veroskatt (otrzymana z Fińskiego urzędu podatkowego), druku nie należy uzupełniać a wyłącznie podpisać w miejscu Signature
 • dokument Verotuspäätös (załącznik do deklaracji) , należy przesłać wraz z deklaracją podatkową fińską
 • potwierdzenie rachunku bankowego, na który chcesz otrzymać zwrot podatku z Finlandii (wyciąg bankowy/umowa o otwarcie rachunku/potwierdzenie na papierze firmowym banku)
 • kserokopie wszystkich umów o pracę podpisanych w Finlandii;
 • dokument potwierdzający miejsce oraz wysokość składek na ubezpieczenie za okres pracy w Finlandii –należy dostarczyć tylko w przypadku płatności składek w Polsce
 • kserokopie ostatnich pasków wypłat (Palkkalaskelma/Palkkatodistus) od wszystkich pracodawców, u których podejmowałeś/aś zatrudnienie na terenie Finlandii;
 • kserokopię aktualnego dokumentu tożsamości, np. Twojego dowodu osobistego.

Aby skorzystać z możliwości uwzględnienia odliczeń podatkowych w rozliczeniach z fińskim urzędem skarbowym, potrzebne będzie przygotowanie jeszcze kilku dokumentów, które potwierdzą, zasadność ulg. Dzięki temu możesz otrzymać wyższy zwrot podatku od fińskiego fiskusa. Więcej na ten temat dowiesz się z działu: Ulgi podatkowe.

Kiedy cała dokumentacja podatkowa do nas dotrze i zostanie skompletowana, wówczas będziemy mogli przystąpić do procedury tworzenia wniosku podatkowego. Następnie trzeba będzie już tylko uzbroić się w cierpliwość i poczekać na decyzję urzędu skarbowego w Finlandii.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o dokumentach, jakie potrzebne są do rozliczenia podatku z Finlandii – skontaktuj się z nami. Na pewno odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.