Zwrot podatku z Austrii – Dokumenty

Rozliczenie w austriackim urzędzie podatkowym jest możliwe, jeśli posiadają Państwo kompletne i właściwe dokumenty związane z rozliczeniem zeznania podatkowego.

Poprawnie przygotowany wniosek daje możliwość na odzyskanie pieniędzy z opłaconego podatku na terenie Austrii, zgodnie z ustawą o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Każdy dokument jaki Państwo posiadają może mieć duże znaczenie w przypadku odzyskania zwrotu podatku z Austrii. Ważne jest, aby archiwizować dokumenty jakie otrzymują Państwo od pracodawcy oraz od austriackiego urzędu. Dodatkowo również otrzymają Państwo dokumenty do uzupełnienia od naszego biura. W zależności od Państwa dyspozycji, mogą one zostać Państwu odesłane pocztą, lub na pocztę e-mail.  Trzeba je podpisać oraz wypełnić według poniższych wytycznych.

Niezbędne dokumenty do starania się o zwrot podatku z Austrii to:

 • Ankieta personalna – dokument  należy dokładnie uzupełnić oraz podpisać na drugiej stronie;
 • Konto bankowe– druk należy wypełnić oraz podpisać w lewym dolnym rogu. Ważne aby osoba ubiegająca się o zwrot podatku była właścicielem podanego rachunku bankowego.
 • Zaświadczenie EU/EWR- druk ten należy opieczętować w Polskim Urzędzie Skarbowym oraz uzupełnić o swoje dane osobowe i podpisać w miejscu „Unterschrift”;
 • Umowa – należy wypełnić dwa egzemplarze tego dokumentu, a następnie podpisać na trzeciej stronie w polu „Zleceniodawca”;
 • Załącznik do Umowy- należy wypełnić dwa egzemplarze tego dokumentu , a następnie podpisać w polu „Zleceniodawca”;
 • Deklaracja podatkowa L1, L1i, L1K- dokumenty musi podpisać tylko i wyłącznie osoba ubiegająca się o zwrot podatku. Podpis należy złożyć w miejscu „Unterschrift”, znajdującym się w prawym dolnym rogu. UWAGA! L1k należy podpisać w tylu egzemplarzach ile dzieci zgłaszamy do rozliczenia!

Dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć:

 • Lohnzettel – prosimy o dołączenie wszystkich kart podatkowych (oryginałów) dotyczących rozliczanego roku podatkowego (w tym kart podatkowych za świadczenia chorobowe, urlopowe, czy bezrobotne jeśli były pobierane na terenie Austrii);
 • kopię pasków płacowych;
 • wyraźną dwustronną kopię dowodu osobistego podatnika oraz współmałżonka;
 • kopie dokumentów potwierdzających zameldowanie oraz wymeldowanie z terenu Austrii (z wyszczególnieniem ostatniego oraz bieżącego adresu meldunkowego);
 • kopię karty ubezpieczeniowej E-card (w przypadku posiadania ubezpieczenia austriackiego);
 • druki RMUA – należy doręczyć kserokopie dokumentów, jednak tylko w przypadku odprowadzonych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie do polskiego ZUS-u;
 • kopię decyzji podatkowej Einkommensteuerbescheid- w przypadku gdy w poprzednich latach podatnik był rozliczany z podatku na terenie Austrii;
 • zaświadczenie o pobieranych świadczeniach na terenie Austrii, np. renta/emerytura, zasiłek chorobowy zasiłek dla bezrobotnych;
 • kopię decyzji dotyczącej pobieranie austriackiego zasiłku rodzinnego- Familienbeihilfe;
 • zaświadczenie o posiadaniu konta bankowego;

Dokumenty niezbędne do zastosowania pozostałych ulg podatkowych:

Ulga na odliczenie dojazdów prywatnym samochodem /innym środkiem transportu:

 • Zestawienie przejazdów do pracy- druk należy podpisać oraz uzupełnić o daty wszystkich podróży z Polski do Austrii (i z powrotem) w rozliczanym roku podatkowym;
 • Rachunki za paliwo (z  Austrii oraz z Polski) oraz za przejazdy autostradą;
 • Kopia prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego;
 • Kopia polisy ubezpieczenia samochodu;
 • Kopia biletów autokarowych lub lotniczych;

Ulga na odliczenie poniesionych kosztów zakwaterowania na terenie Austrii:

 • Kopia umowy najmu mieszkania/pokoju wraz z poświadczeniami poniesionych opłat;

Ulga na odliczenie dzieci od podatku:

 • Kopia karty EKUZ dziecka lub numer ubezpieczenia dziecka w Austrii;
 • Poświadczenie o nauce dziecka wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język Niemiecki;
 • Oświadczenie o wysokości rocznych wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka;

Uwaga! Prosimy, aby przed wysłaniem dokumentów do naszego biura, wykonać kserokopie wszystkich oryginalnych dokumentów zamieszczanych w przesyłce. Nasze biuro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedostarczenie przesyłki lub jej zniszczenie przez Pocztę Polską, lub też firmy kurierskie.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących rozliczenia austriackiego podatku lub trudności z wypełnieniem dokumentów,  prosimy o kontakt z naszym biurem.