Dokumenty - Zwrot podatków anglia - UK

Anglia - Zwrot podatków z UKDokumenty, zwrot podatku Anglia

Skompletowanie dokumentacji związanej z pobytem i pracą w Wielkiej Brytanii pozwoli na przygotowanie wniosku rozliczeniowego do brytyjskiego urzędu podatkowego HMRC.

Jakie dokumenty potrzebne są do rozliczenia zwrotu podatku z UK?

Koniecznym do rozliczenia podatku z tytułu pracy na Wyspach Brytyjskich jest wypełnienie poniższych formularzy. Korzystając z naszych usług masz pewność, że wypełnimy je w Twoim imieniu najskuteczniej jak to jest możliwe, w związku z czym wystarczy jedynie kilka podpisów, a resztą zajmiemy się za Ciebie.

Wśród formularzy obowiązujących w UK należy wypełnić niebieskim kolorem następujące dokumenty:

  • P85-1 – wystarczy złożyć podpis w pozycji Name;
  • P85 – wystarczy podpisać w pozycji Signature; dokument ten należy przygotować w dwóch egzemplarzach, przy czym również w tylu wersjach, ile razy w czasie trwania zatrudnienia w Wielkiej Brytanii wyjeżdżaliśmy do kraju (pomijając okresy urlopowe);
  • R38 – wystarczy podpisać dokument w dwóch miejscach – w pozycjach Claimant’s signature i przygotować formularz w dwóch egzemplarzach;
  • 64-8 – wystarczy podpisać w pozycji Signature oraz przygotować dokument w dwóch egzemplarzach;
  • SA370 – wystarczy złożyć podpis w pozycji Signature.

Do powyższych dokumentów należy dołączyć:

  • podpisaną w dwóch egzemplarzach umowę – pośrednictwa
  • dokładnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy
  • kserokopię aktualnego dowodu osobistego
  • druk P60/P45/SOE (zaświadczenie o dochodach) – oryginały – dokumenty te otrzymasz od brytyjskiego pracodawcy na zakończenie pracy (P45/SOE) oraz na zakończenie roku podatkowego (P60). W przypadku braku P45 załącz w zastępstwie ostatni pasek płacowy tzw. payslip a w przypadku braku P60-payslip wystawiony na koniec marca rozliczanego roku podatkowego.

Uwaga: w przypadku otrzymywania na terenie UK świadczeń socjalnych jak np. zasiłek rodzinny, dla bezrobotnych, chorobowe, prosimy o załączenie dokumentów poświadczających okres i wysokość pobranego świadczenia.

Podatnicy zarejestrowani w urzędzie jako Self Assessment (samorozliczający się)/ Self Employed (samozatrudnieni z własną działalnością gospodarczą) mają obowiązek podpisania rocznych deklaracji Tax Return odpowiednich dla rozliczanego roku podatkowego oraz – w przypadku Self Employed – druku Samozatrudnienie-koszty. Osoby posiadające działalność gospodarczą w UK, zobowiązane są dostarczyć komplet wystawionych w czasie zatrudnienia rachunków i faktur (invoice).

Dokumenty wewnętrzne naszej firmy jak umowa, formularz zgłoszeniowy oraz formy podatkowe możemy dostarczyć Ci za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną. Przy podpisywaniu prosimy zwrócić uwagę na to, aby podpis na powyższych dokumentach był taki sam, jak ten znajdujący się na dowodzie osobistym. Posiadanie dokumentów związanych z pobytem i pracą w Wielkiej Brytanii znacznie przyspieszy procedurę zwrotu podatku. W związku z ich przygotowaniem szybciej będzie możliwe przygotowanie pełnego wniosku do brytyjskiego fiskusa, który oczywiście złożymy w Twoim imieniu, dbając o to, aby zwrot należnych pieniędzy nastąpił jak najszybciej i w jak najwyższej wysokości.