Zasiłek rodzinny – Austria

Podejmując zatrudnienie na terytorium Austrii masz możliwość korzystania ze świadczeń rodzinnych z tamtejszego budżetu. Wychowując dzieci nawet wówczas, gdy mieszkają one aktualnie w Polsce, przysługuje Ci zasiłek rodzinny z Austrii.

Kto może wnioskować o rodzinne z Austrii?

Zasiłek rodzinny z Austrii jest świadczeniem o jakie możesz wnioskować, jeżeli podejmujesz legalne zatrudnienie w tym kraju, czyli np. na pełny etat, na umowę o pracę oraz masz na swoim wychowaniu co najmniej jedno dziecko. Musisz jednak minimum pół roku pracować w Austrii, odprowadzając do lokalnego urzędu składki na ubezpieczenie oraz podatki. Warto wiedzieć, że o świadczenie na dzieci możesz wnioskować nawet do pięciu lat wstecz, a co za tym idzie, jeśli wcześniej nie wiedziałeś/aś o takiej możliwości to warto jak najszybciej sięgnąć po należne za tamte lata pieniądze.

Ile wynosi i od czego zależy wysokość zasiłku rodzinnego z Austrii?

Wysokość wypłacanego świadczenia z austriackiego urzędu podatkowego jest uzależniona głównie od ilości dzieci we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również ich wieku. Zasiłek rodzinny z Austrii jest wypłacany na dzieci do 18 roku życia, a także na każde dziecko do ukończenia przez nie 27 roku życia, o ile jest ono bezrobotne, uczy się lub studiuje, a jego dochody nie przekraczają kwoty10 900 euro brutto na rok.

Poniższa tabela prezentuje wysokość wypłacanego zasiłku z Austrii uzależnioną od ilości dzieci pozostających na wychowaniu oraz ich wieku:

Każde dziecko Powyżej 3 lat Powyżej 10 lat Powyżej 19 lat
1 dziecko 105,40 EUR 112,70 EUR 130,90 EUR 152,70 EUR
2 dziecko 118,20 EUR 125,50 EUR 143,70 EUR 165,50 EUR
3 dziecko 140,40 EUR 147,70 EUR 165,90 EUR 187,70 EUR
4 dziecko 155,40 EUR 162,70 EUR 180,90 EUR 202,70 EUR

Jeżeli w rodzinie liczba dzieci przekracza czworo, wówczas masz możliwość uzyskania najwyższej kwoty zasiłku powiększonej o 50 euro na każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin wychowujących dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością przysługuje zasiłek rodzinny w Austrii powiększony o kwotę 138,30 EUR. W tym przypadku konieczne będzie przedłożenie odpowiednich dokumentów lekarskich i opinii orzekających stopień niepełnosprawności dziecka, przetłumaczonych na język niemiecki.

Jakie dokumenty będą niezbędne do wnioskowania o zasiłek rodzinny w Austrii? Sprawdź koniecznie w dziale: Dokumenty.

Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu uzyskasz świadczenie rodzinne w Austrii szybko i bez zbędnych formalności. W celu uzyskania dodatkowych pytań związanych z tym w jaki sposób uzyskać zasiłek w Austrii zajrzyj do działu Procedura. Aby skontaktować się z nami, kliknij tutaj: Kontakt.